ठगी प्रकरणबाट जेल पुगेका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि संसदीय समितिले सोधपुछ गर्ने