fbpx
English

अंग्रेजी सुधार गर्ने अनौठो १०० वटा तरिकाहरु – भाग ४

३१. उपसर्ग र प्रत्येय सिक्नुहोस -Learn prefixes (dis-, un-, re-) and suffixes (-ly, -ment, -ful)   यसले तपाईंलाई शब्दको अर्थ बुझ्न र शब्द भण्डार वृद्धी गर्न वा बढाउन मद्दत गर्छ । ३२ तपाईं जहाँ–जहाँ पाउनुहन्छ वा सक्नुहुन्छ अंग्रेजी प्रयोग गर्नुहोस् । यो साधारण कुरा हो । ३३. तपाईंको मातृभाषाबाट अंग्रेजीमा अनुवाद नगर्नुहोस् । तपाईंको अंग्रेजीको गतीलाई बढाउन अंग्रेजीमा नै सोच्ने गर्नुहोस् । तपाईं आफ... थप पढ्नुहोस्