fbpx

ट्राफिक अपडेट : ७ सय ४८ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ७ सय ४८ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयबाट समेत गरि १४ जिल्लामा २४ घण्टामा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको प्रदेश नम्बर एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २७ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने १२ जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने ५ ... थप पढ्नुहोस्

ट्राफिक अपडेट : ७ सय ८२ सवारी साधन कारवाही

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट समेत गरि ७ सय ८२ वटा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । १४ जिल्लामा २४ घण्टाभित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गरिएको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २३ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने १५ जना, विना हेल्मेट मोटरस... थप पढ्नुहोस्

ट्राफिक अपडेट : ८ सय १७ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट समेत गरि ८ सय १७ वटा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । १४ जिल्लामा २४ घण्टाभित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २८ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने १९ जना, विना हेल्... थप पढ्नुहोस्

ट्राफिक अपडेट : ७ सय ९७ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ७ सय ९७ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरु समेत गरि १४ जिल्लामा २४ घण्टा भित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेको प्रदेश नम्बर एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २३ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने ९ जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने १२ जना,... थप पढ्नुहोस्

७ सय ८५ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेश ७ सय ८५ वटा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट समेत गरि १४ जिल्लामा २४ घण्टा भित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २७ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने २६ जना, विना ... थप पढ्नुहोस्

८ सय १७ सवारी साधन कारवाहीमा

 इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ८ सय १७ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट १४ जिल्लामा २४ घण्टा भित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने ३१ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने २४ जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने ८ जना, क्षम... थप पढ्नुहोस्

७ सय ७५ वटा सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ७ सय ७५ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट समेत गरि १४ जिल्लामा २४ घण्टा भित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारवाहीमा परेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने १९ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने १० जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने ८ जना,... थप पढ्नुहोस्

७ सय ७१ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा ७ सय ७१ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन्।प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईतथा मातहत कार्यालयहरुबाट १४ जिल्लामा २४ घण्टा भित्र सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गरेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २७ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने २० जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने १२ जना, क्षमता भन्... थप पढ्नुहोस्

७ सय ६२ सवारी साधन कारवाहीमा

 इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने ७ सय ६२ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । १४ जिल्लामा २४ घण्टामा ७ सय ६२ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने ३३ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने १४ जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने १० जना, क्षमता भन्दा बढी मालसामान ढुवानी गर्ने ९७ जना, सवारी चा... थप पढ्नुहोस्

२४ घण्टामा ८ सय १ सवारी साधन कारवाहीमा

इटहरी । एक नम्बर प्रदेशमा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने ८ सय १ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । २४ घण्टा भित्र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई कारवाही  गरे १ नम्वर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । जस अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने २९ जना, मोटरसाईकलमा ३ जना चढेर यात्रा गर्ने ८ जना, विना हेल्मेट मोटरसाईकल चलाउने ९ जना, क्षमता भन्दा बढी मालसामान ढुवानी गर्ने ७९ जना... थप पढ्नुहोस्