संक्रमणकालीन विषय टुंग्याउन सक्षम: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली