नेपालभर छाडा छाडिएका गाईगोरुको उचित संरक्षण गर्न आदेश