पर्यटन वर्षको प्रचार गर्न जनप्रतिनिधिसहितको जलयात्रा