अब सहज अवतरण भयो, सबैका लागि ऐतिहासिक समय: सीके राउत