पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मध्यतराई भ्रमणमा, आज धुनषामा बास