नेपालमा वार्षिक करिब सवा तीन लाख छोरीको जीवन गर्भमै सीमित