चीनको विश्वव्यापी नेतृत्व अमेरिकाभन्दा अघि : अध्ययन प्रतिवेदन