‘जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ’ : कसरी स्वस्थ जीवन पाउने !