गृहमन्त्री थापाद्धारा उद्धार तथा उपचारमा गम्भीर हुन निर्देशन