गोरखामा बर्डफ्लुको आशङ्का सात हजार चल्ला नियन्त्रणमा