बार निर्वाचन : पूर्वी केन्द्रका तीन ठाउँको मत गणना सुरु