अर्थ समिति भन्छन्, ‘जनगणनामा शिक्षकलाई नखटाउनु होस’