जङ्गलमा बाख्रा चराउन गएका काले भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते