संविधान दिवसको अवसरमा राउटे साँस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गर्दै