चाडपर्वमा मुलुकभर नै सवारी साधनहरूको रुट इजाजत खुला हुने