आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने सांसदहरुकाे जोड