चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग रणनीतिक महत्वका सम्झौता गर्ने तयारी