फेरि बैंकको सफ्टवेयर ह्याक, सानो सूचनाले अर्बौं रकम जोगियो