मोरङ ६ मा डा. शेखरलाई अग्रता, पछ्याउँदै लालबाबु पण्डित