एकै पटक ४२ सिडिओ र ७ सहायक सिडिओको काज सरुवा, को कहाँ पुगे ?