प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले परराष्ट्र मन्त्री बिदेश भम्रणमा