एसईई परीक्षा र यसको तयारीः यस्तो हुनुपर्छ बिद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका