टर्कीका भूकम्प पीडितलाई चीनको साठी लाख अमेरिकी डलर सहयोग