नेपाली चियाको गुणस्तर जाँच गर्न कहिलेसम्म भारत धाउने ?