ज्योति विकास बैंकको साधारणसभा बस्दै, के-के छन् प्रस्ताव ?