बीरगञ्जमा छाडा कुकुरको सङ्ख्या दैनिकरुपमा बढ्दै, नियन्त्रण गर्दै महानगर