आफूखुसी नापतौलको प्रयोग गर्ने नौ सय ७३ फर्मलाई कारबाही