आज सरकार विस्तार भएपछि सरकारले गति लिन्छ : प्रधानमन्त्री