पत्रकारितामा निष्ठा धर्मराएको छ : वरिष्ठ पत्रकार रिसाल