नियमित दुध लगाउँदा आउनेछ मुहारमा चमक, जानि राख्नुहोस् !