रमाना लिएर कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कारबाही हुन्छ : मन्त्री मोदी