प्युठानमा बनमा लागेको डढेलो बस्तीमा पस्दा ११ घर जलेर नष्ट