ढोरपाटनका नगरप्रमुखलाई विदेश यात्रा अनुमति रोक्न अध्यागमनमा गृहको पत्र