श्रेष्ठ र पोखरेलको दवावमा अदालत नपुगी बयान छरपष्ट, मूख्य अभियुक्तभन्दा प्रहरीको अनुसन्धान फरक