कुमारी बैंकको १४ लाख भन्दा बढी कित्ताको शेयर बिक्रीमा