काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीशको मिटिङ