पुँजीगत खर्चमा थेगी नसक्नु चुनौती छन: अर्थमन्त्री

साइट क्लियरेन्स छैन, वनको समस्या छ, मुआब्जा दिइएको छैन, पोल उठेको छैन, ठेकेदारले काम गर्दैन