दुम्कौलीमा अधिकतम तापक्रम ४४ डिग्री रेकर्ड हुँदा लहानमा न्यूनतम तापक्रम नै २९.५ डिग्रीभन्दा माथि