नेपाली कामदार लैजान लेबनान इच्छुक, प्रस्ताव तयार पार्दै सरकार