अब नियमित विवरण नबुझाउने सहकारीलाई खारेज गर्ने कामपाको तयारी