भारतमा भेटियो कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस, केरलामा पाँच दिन स्कुल बन्द