संविधानमा केही कुराहरु मिलेका छैनन्, यसलाई संशोधन गरेर मिलाउन आवश्यक छः कानुनमन्त्री गुरुङ