खानेपानी उपभोक्तामाथि अक्वाको मनपरी, उचाल्दै फुट्छन् पानीका जार