छठको महत्वपूर्ण दिन आज, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइदै