असहाय र जेष्ठ नागरिकको अभिभावक बन्दै दमक नगरपालिका