विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले नेपाललाई यातना दिइएको छ, अन्याय रोकिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड