भेष्पा अप्रिलिया खरीद गर्दा सरल फाइनान्स सुबिधा, डेल्टा अटोकर्प र हुलास फिनसर्भको साझेदारी